تشخیص ترکیدگی لوله

تشخیص ترکیدگی لوله شاید یکی از مهمترین کارهای اجرایی در حوزه تعمیر و نگهداری ساختمان ها بتوان قلمداد نمود به این علت که با وجود ترکیدگی لوله و نشت آب امکان آسیب دیدن دیوارها (حداقل به صورت ظاهری ) و تاسیسات زیر بنایی ساختمان وجود دارد که با آسیب دیدن این بخش از ساختمان بعضا دیده شده که علاوه بر هدر رفت آب که یک زیان ملی و یک زیان مالی محسوب می شود بخش های مختلفی از ساختمان نیز ممکن است در معرض آسیب های جدی قرار بگیرند برای جلوگیری از این مهم نشت یابی دوره ای ساختمان برای تشخیص ترکیدگی لوله اقدامی اجتناب ناپذیر می نماید .

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه می تواند تا عمق های زیادی را مشخص نماید که در چه مکان هایی امکان نشت آب وجود دارد و تا حدودی می توانیم با استفاده از شواهد ظاهری میزان این نشتی را نیز تعیین نماییم برای تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نیاز است که این نشتی همچنان ادامه داشته باشد و در صورتی که محل نشتی خشک شده باشد این امکان وجود ندارد که محل و میزان دقیق نشتی مشخص گردد

 • تشخیص نقطه دقیق نشتی و محل ترکیدگی لوله
 • تشخیص ترکیدگی لوله موتورخانه
 • تشخیص ترکیدگی لوله لوله های شوفاژ
 • تشخیص ترکیدگی لوله فاضلاب
 • تشخیص ترکیدگی لوله در سقف ساختمان
 • تشخیص ترکیدگی لوله در کف ساختمان
 • تشخیص ترکیدگی لوله در دیوار ساختمان
 • تعمیر و لکه گیری محل نشتی ناشی از ترکیدگی لوله
 • تشخیص نشتی شوفاژ و پکیج با دستگاه
 • رفع نم و چکه و از بین بردن شوره دیوار
 • رفع شوره و لکه گیری بعد از تشخیص ترکیدگی لوله آب
 • نشت یابی توالت  فرنگی
 • نشت یابی سیفون توالت ایرانی
 • نشت یابی سیفون توالت فرنگی
 • تعمیرات و رفع نشتی آب

 

تشخیص ترکیدگی لوله
تشخیص ترکیدگی لوله

30 May 2018