رفع نم و رطوبت

رفع نم و رطوبت

جهت رفع نم و رطوبت ابتدا بایستی که این موضوع را ریشه یابی نماییم که علت پدید آمدن نم و رطوبت چیست ؟
پس از اینکه این موضوع را ریشه یابی نمودیم بایستی به منظور جلوگیری از وقوع چنین مسائلی که باعث خرابی می گردد اقدام عملی انجام دهیم برای ریشه یابی نم ما می توانیم از دستگاه های روزه تشخیص ترکیدگی لوله استفاده نماییم و منشا نم و رطوبت را با حداقل خطا پیدا کنیم که این خود می تواند موجب تسریع در کار و رفع خرابی ها گردد پس از پیدا کردن منشا نم بایستی که نسبت به رفع نم و رطوبت اقدام نماییم به این صورت که لوله های آب و یا فاضلاب و یا اینکه از درز کاشی و سرامیک ها باشد منشا این نم بایستی نسبت به تعمیر و بازسازی عامل رطوبت اقدام نماییم و بعد از آن می توانیم حتی قسمت های آسیب دیده که شامل گچ های از بین رفته و یا دیوارهای شوره زده را بازسازی نماییم تا بتوانیم یک ظاهر زیبا و کارآمد را برای ساختمان آسیب دیده شما باز آفرینی نماییم .

 • رفع نم پشت بام
 • رفع نم و رطوبت توالت
 • رفع نم و رطوبت حمام
 • رفع نم و رطوبت کف آشپزخانه
 • رفع نم و رطوبت کف حمام
 • رفع نم و رطوبت ترکیدگی لوله
 • رفع نم و رطوبت ترکیدگی لوله شوفاژ
 • رفع نم و رطوبت سرویس بهداشتی
 • رفع خرابی و نشت ایزوگام
 • رفع نشتی ایزوگام توالت
 • تعمیر لوله های خراب برای جلوگیری از نشتی
 • لکه گیری جزیی گچ دیوار رطوبت دیده ساختمان
 • رفع نم و رطوبت آپارتمان
 • رفع نم و رطوبت کاشی و سرامیک

 

رفع نمو شوره دیوار
رفع نم دیوار

13 Aug 2018