تخلیه چاه

تخلیه چاه شبانه روزی

تخلیه چاه عمدتا توسط پمپ های کفکش و پمپ های لجن کش انجام می پذیرد و سپس در تانکر های حمل فاضلاب بارگیری می گردد تا در مکان مناسب حمل گردد و در آنجا تخلیه گردد بعد از تخلیه چاه در صورت نیاز برای جذب بهتر آب توسط خاک ، اقدام به لایروبی چاه نیز می گردد جهت اینکه تشخیص دهیم چاه فاضلاب پر شده است یا خیر یکی از راه ها این است که به آبریز توجه شود سوسک ها عمدا در چاه زندگی می کنند و در صورتی که زیستگاهشان با آب در تماس باشد سعی در خروچ از آن می کنند در صورتی که این حشرات را خیلی زیاد در محیط می بینید نسبت به مدت مشابه سالیان قبل این می تواند یکی از نشانه های پر شدن چاه باشد که نیاز به تخلیه چاه پیدا می کنید یکی دیگر از نشانه های گرفتگی ناگهانی آبریز فاضلاب می باشد به طوری که با مصرف آب توسط طبقات فوقانی سطح آب دائما رو به افزایش باشد و ..... که همه اینها نشانه پر شدن چاه فاضلاب می باشد و برای جلوگیری از آسیب های بیشتر احتمالی سریعا با کارشناسان آبراهه تماس حاصل نمایید تا نسبت به

تخلیه چاه شما اقدام عملی صورت پذیرد .

  • تخلیه چاه و لایروبی چاه
  • رفع انسداد چاه
  • تخلیه چاه و لوله بازکنی
  • کف تراشی و لایروبی چاه
  • تخلیه سپتیک تانک ها
  • اضافه نمودن لجن هاضم به سپتیک تانک ها
  • حفر چاه
  • تخلیه چاه فاضلاب

 

 

تخلیه چاه
chah 2